Trang chủ Chơi game Xem phim Download Download Apps Đặt Bookmark  
 
 
Download sách kinh doanh Download sách tin học Download sách audio Download tài liệu khác
 
 
Thư viện Download / Download tài liệu khác Click here
 

Download 30 mẫu chứng từ kế toán (file word)

Download 30 mẫu chứng từ kế toán dạng file word, đã chỉnh sửa về khổ A4. Bạn chỉ cần in ra là dùng được ngay

Các loại chứng từ bao gồm:

• Bảng chấm công làm thêm giờ
• Giấy báo làm thêm giờ
• Bảng thanh toán tiền lương
• Bảng thanh toán phụ cấp
• Giấy đi đường
• Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
• Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
• Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
(dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
• Biên bản thanh lý  hợp  đồng giao khoán
• Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
• Bảng kê thanh toán công tác phí
• Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
• Bảng kê mua hàng
• Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
• Phiếu thu
• Phiếu chi
• Giấy đề nghị tạm ứng
• Giấy thanh toán tạm ứng
• Biên bản kiểm kê quỹ
(dùng cho đồng việt nam)    
• Biên bản kiểm kê quỹ                        
(dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí)
• Giấy đề nghị thanh toán
• Biên lai thu tiền
• Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn
• Biên bản giao nhận TSCĐ
• Biên bản thanh lý TSCĐ
• Biên bản đánh giá lại TSCĐ
• Biên bản kiểm kê TSCĐ
• Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
• Bảng tính hao mòn TSCĐ
• Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ


Lấy Link Download


 
Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg  
 
Thông tin khác:
Download lịch thi đấu Cup C1 Châu Âu 2015-2016 file Excel (Tiếng Việt)
Download lịch thi Tây Ban Nha (La Liga) 2015-2016 file Excel (Tiếng Việt)
Download lịch thi Ngoại hạng Anh 2015-2016 file Excel (Tiếng Việt)
Download lịch thi Tây Ban Nha (La Liga) 2014-2015 file Excel (Tiếng Việt)
Download lịch thi Ngoại hạng Anh 2014-2015 file Excel (Tiếng Việt)
Download lịch thi đấu Cup C1 Châu Âu 2014-2015 file Excel (Tiếng Việt)
Download lịch thi đấu World cup 2014 file Excel (Tiếng Việt)
Download sách Kiến thức chung (50 cuốn)